Importanta prezentei unui diriginte de santier

Daca ai in plan ridicarea unei constructii civile este bine sa stii ca aceasta implica mai multe etape reglementate prin lege. De asemenea, este necesara respectarea procedurilor de lucru pe toata perioada desfasurarii constructiei, pana la finalizarea acesteia.

Pe scurt, pentru inceput, arhitectul iti propune un proiect iar dupa ce il accepti urmeaza verificarea acestuia de catre inginerul specializat in constructii civile. Dupa demararea lucrarilor si pe toata durata acestora, este important sa stii ca este necesara, conform legii, prezenta unui diriginte de santier.

Cine este dirigintele de santier si care sunt obligatiile sale

Dirigintele de santier este in primul rand o persoana fizica autorizata si calificata sa monitorizeze activitatea de constructie in toate stadiile de executie. El este in masura sa intepreteze detaliile tehnice ale unui proiect si sa ia cele mai bune decizii pentru a asigura calitatea constructiei.

De asemenea, el este in totalitate responsabil in fata autoritatilor statului in ceea ce priveste conformitatea lucrarii prin respectarea normativelor tehnice in vigoare.

Totodata, independenta hotararilor pe care le ia dirigintele de santier influenteaza in mod direct raporturile sale de munca cu beneficiarul dar si cu furnizorii de materiale de constructii sau echipamente de lucru.

Ca si concluzie, de dirigintele de santier depinde siguranta si calitatea constructiei tale.

Principalele etape ale constructiei in care actioneaza un diriginte de santier sunt:

 • Etapa de pregatire a santierului pentru inceperea lucrarilor.
 • Etapele de executie ale constructiei.
 • Etapa de receptie a lucrarilor inainte de receptie finala.
 • Etapa receptiei finale si predarea catre beneficiar a documentului Cartea tehnica a constructiei

In fiecare stadiu al lucrarii, rolul unui diriginte de santier este sa dea dovada de profesionalism si mai ales sa respecte cerintele de calitate ale lucrarii dar si mentinerea costurilor in bugetul agreat.

Cele mai importante atributii, pe etape, ale dirigintelui de santier, sunt:

#1 Perioada de organizare de santier sau perioada de pregatire a lucrarii

 • Verifica existenta, autenticitatea si concordanta dintre autorizatia de constructie si proiectul in cauza.
 • Analizeaza si intelege proiectul; verifica existenta si cerintele caietului de sarcini dar si a procedurilor si tehnologiilor ce vor fi utilizate in cadrul lucrarilor. Se asigura de prezenta desenelor si schitelor din dosarul lucrarii, dar si de corespondenta dintre ele.
 • Se asigura ca la predarea amplasamentului de lucru catre constructor (executant) iau parte si reprezentati din partea investitorului (daca este cazul), a proiectantului si a beneficiarului.
 • Impreuna cu toti cei convocati se asigura ca trasarea principalelor repere, borne de referinta, limite de perimetru, cote de nivel, cai de acces se face corespunzator cu datele proiectului.

#2 Perioada de executie propriu-zisa a lucrarilor

Iată ce face un diriginte de santier in aceasta perioada:

 • Urmareste fiecare etapa necesara desfasurarii lucrarilor de constructie astfel incat acestea sa fie conforme in totalitate cu specificatiile din contract, proiect, caiet de sarcini si nu in ultimul rand, dispozitii si reglementari legale.
 • Urmareste implementarea tehnologiilor de executie pentru a se obtine rezultatul calitativ conform normelor tehnice din constructiile civile.
 • Se asigura ca lucrarile contractate cu alti executanti (apa-canal, electricitate, gaze, ridicari la inaltime, sudare etc.) vor fi executate de personal calificat si autorizat.
 • Interzice accesul la lucrare, de orice fel, a persoanelor neautorizate si respinge utilizarea de materiale sau utilaje si tehnologii neconforme.
 • Verifica toate documentele referitoare la lucrari, materiale sosite in santier, rapoarte de conformitate, certificate de calitate, rapoarte de neconformitate etc.
 • Are abilitatea de a solicita executantului sistarea executiei lucrarilor sau demolarea lor daca sunt realizate necorespunzator. Poate respinge plata unor lucrari care nu se incadreaza in cerintele si legalitatea proiectului.
 • La finalizarea lucrarilor va primi de la executant documentele lucrarii si va intocmi Cartea tehnica a constructiei, asa cum prevede legea.
 • Este responsabil de eliminarea lucrarilor de organizare a santierului si va preda terenul aferent beneficiarului.

#3 Perioada de receptie, dupa terminarea lucrarilor

  • Pune la dispozitia comisiei de receptie toate documentele care arata urmarirea si asigurarea calitatii lucrarilor de constructie.
  • Rezolva eventualele contestatii si se asigura de indeplinirea recomandarilor comisiei, daca acestea exista.
  • Inmaneaza beneficiarului documentele de receptie si documentatia tehnica.

#4 Inainte de receptia finala

  • Urmareste remedierea eventualelor contestatii ce au fost inscrise in procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, termenul remedierilor fiind de cel mult 90 de zile.
  • Poate notifica cu somatie executantul daca acesta nu respecta termenul.
  • Instiinteaza executantul pentru eventuale deficiente care apar in perioada de garantie, iar acesta le va remedia cu resurse proprii, daca i se datoreaza.
  • In urma receptiei finale, dirigintele de santier va preda beneficiarului Cartea tehnica a constructiei.

diriginte de santier - documente

Acum ca ai vazut in linii mari care sunt atributiile unui diriginte de santier, poti realiza mai usor importanta pe care o are in derularea cu succes a proiectului tau. Prin urmare, el se asigura ca executia lucrarii a fost conforma cu proiectul, dar si cu respectarea normelor pentru securitatea in constructii.

La Habita, noi te putem scapa de aceasta grija si iti putem pune la dispozitie personalul nostru calificat si autorizat pentru activitatea de diriginte de santier. Suntem la curent cu schimbarile legislative si cu ultimele noutati sau solutii tehnice ce trebuie respectate in domeniul constructiilor civile.

Pentru orice informatie suplimentara de care ai nevoie te rugam sa iei legatura cu noi cu incredere folosind sectiunea de Contact.

sursa foto: pixabay.com